MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

Adres:
00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30
Tel.:
+48 22 250-01-18
Faks:
+48 22 623-27-50; +48 22 623-27-51

Minister
Jan Krzysztof ARDANOWSKI
tel.: +48 22 623-15-10
faks: +48 22 623-17-88

Sekretarz Stanu
Szymon GIŻYŃSKI
tel.: +48 22 623-15-11
faks: +48 22 623-12-00

Podsekretarz Stanu
Jan BIAŁKOWSKI
tel.: +48 22 623-15-13
faks: +48 22 623-15-05

Podsekretarz Stanu
Ryszard KAMIŃSKI
tel.: +48 22 623-12-39
faks: +48 22 623-15-03

Dyrektor Generalny
Monika RZEPECKA
tel.: +48 22 623-15-57
faks: +48 22 623-12-00

Departament Hodowli i Ochrony Roślin
Dyrektor
Nina DOBRZYŃSKA
tel.: +48 22 623-21-51

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii
Dyrektor
Magdalena ZASĘPA
tel.: +48 22 623-18-43

Departament Gospodarki Ziemią
Z-ca Dyrektora
Lidia KOSTAŃSKA
tel.: +48 22 623-18-41

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dyrektor
Joanna GIERULSKA
tel.: +48 22 623-18-42

Departament Promocji i Jakości Żywności
Dyrektor
Michał RZYTKI
tel.: +48 22 623-16-32

Departament Finansów
Dyrektor
Agnieszka KŁÓDKOWSKA-CIEŚLAKIEWICZ
tel.: +48 22 623-20-21