URZĄD MORSKI W GDYNI

Status:
Jednostka budżetowa
Adres:
81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Tel.:
+48 58 355-33-33 (centrala)
Faks:
+48 58 620-67-43, +48 58 621-72-31

Dyrektor
kpt. ż.w. Wiesław PIOTRZKOWSKI
tel.: +48 58 620-22-85, +48 58 355-31-00
faks: +48 58 620-30-39
e-mail: dumsekr@umgdy.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Inspekcji Morskiej
inż. kpt. ż.w. Maciej JELENIEWSKI
tel.: +48 58 620-50-13, +48 58 355-33-00
faks: +48 58 661-66-56
e-mail: dimsekr@umgdy.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
mgr inż. Anna STELMASZYK-ŚWIERCZYŃSKA
tel.: +48 58 620-50-13, +48 58 355-34-00
faks: +48 58 661-66-56
e-mail: dtsekr@umgdy.gov.pl

Zastępca Dyrektora ds. Oznakowania Nawigacyjnego
mgr inż. Jan MŁOTKOWSKI
tel.: +48 58 355-37-00, +48 58 620-25-86
faks: +48 58 620-19-36
e-mail: donsekr@umgdy.gov.pl

Główny Księgowy Urzędu Morskiego
Andrzej KAJUT
tel.: +48 58 620-20-93, +48 58 355-31-30
e-mail: gk@umgdy.gov.pl

Delegatura w Elblągu
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna 82
Tel.: +48 55 236-16-60, +48 55 236-16-21
Faks: +48 55 234-50-05
E-mail: kpelblag@umgdy.gov.pl

Pion Oznakowania Nawigacyjnego
Adres: 81-357 Gdynia, ul. 3 Maja 9-13
Tel.: +48 58 620-63-56, +48 58 355-37-01
Faks: +48 58 620-19-36

VTS Zatoka Gdańska – pracujący całą dobę
Adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
Tel.: +48 58 621-61-62, +48 58 621-14-43
Faks: +48 58 620-53-28, +48 58 620-53-63
Tel. satelitarny: +870 764 847 029
Faks satelitarny: +870 600 933 290
E-mail: vtscentrum@umgdy.gov.pl

Inspektorat Państwa Portu
Adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
Tel./faks: +48 58 621-66-36
E-mail: psc@umgdy.gov.pl

Główny Inspektor – Krajowy Koordynator do spraw PSC
mgr inż. kpt. ż.w. Sławomir HOŁYST

Kapitanat Portu Gdańsk
Adres: 80-542 Gdańsk, ul. Przemysłowa 4
Tel.: +48 58 347-38-00
Faks: +48 58 343-01-44
E-mail: kpgdan@umgdy.gov.pl

Kapitan Portu
kpt. ż.w. Bohdan MOCIEWICZ
e-mail: bohdan.mociewicz@umgdy.gov.pl

Z-ca Kapitana Portu
kpt. ż.w. Paweł PERKOWSKI
e-mail: paweł.perkowski@umgdy.gov.pl

Służba Kontroli Ruchu Statków Gdańsk – Port Północny
Adres: 80-561 Gdańsk, ul. kpt. ż.w. Witolda Poinca 1
Tel.: +48 58 343-38-70
Faks: +48 58 343-75-12
E-mail: kpgoficer@umgdy.gov.pl

Z-ca Kapitana Portu
kpt. ż.w. Cezary PRZEPIÓRKA
e-mail: cezary.przepiorka@umgdy.gov.pl

Kapitanat Portu Gdynia
Adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
Tel.: +48 58 620-28-53, +48 58 627-49-30, +48 58 355-36-31
Faks: +48 58 661-60-51
E-mail: kpgdynia@umgdy.gov.pl

Kapitan Portu
kpt. ż.w. Jacek KASZUBA
e-mail: kaszubaj@umgdy.gov.pl

Z-ca Kapitana Portu
kpt. ż.w. Jarosław CHAMIER-GLISZCZYŃSKI
e-mail: jaroslaw.chamier@umgdy.gov.pl

Oficer Dyżurny Kapitanatu Gdynia
Adres: 81-339 Gdynia, ul. Polska 2
Tel.: +48 58 621-07-05, +48 58 627-49-42, +48 58 355-36-46
Faks: +48 58 620-05-91
E-mail: kapitanat.gdynia@umgdy.gov.pl

Kapitanat Portu Władysławowo
Adres: 84-120 Władysławowo, ul. Hryniewieckiego 2
Tel.: +48 58 674-19-29
Tel./faks: +48 58 674-04-86
E-mail: kpwla@umgdy.gov.pl

Kapitan Portu
kpt. ż.w. Leszek ŁĘGOSZ

Kapitanat Portu Hel
Adres: 84-150 Hel, ul. Wiejska 24
Tel./faks: +48 58 675-06-18
E-mail: kphel@umgdy.gov.pl

Kapitan Portu
kpt. ż.w. Dariusz SOBOLEWSKI

Kapitanat Portu Elbląg
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Browarna 82
Tel.: +48 55 236-16-60, +48 55 236-16-21
Faks: +48 55 234-50-05
E-mail: kpelblag@umgdy.gov.pl

Kapitan Portu
kpt. ż.w. Aleksander CZEREPKO

Służby Dyżurne Kapitanatu Portu Elbląg
Adres: 82-300 Elbląg, ul. Radomska 23
Tel.: +48 55 234-77-11
Faks: +48 55 232-52-42
E-mail: kpelblag-sd@umgdy.gov.pl

Terenowy organ administracji morskiej obejmujący swoim działaniem obszary morskie Rzeczypospolitej Polskiej oraz porty, przystanie rybackie i pas nadbrzeżny w granicach województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

NIP:
586-001-49-32