POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.

POLSKI REJESTR STATKÓW S.A.
Rok założenia:
1936
Status:
spółka akcyjna
Adres:
80-416 Gdańsk, aI. gen. Józefa Hallera 126
Tel.:
+48 58 346-17-00, +48 58 751-11-00
Faks:
+48 58 346-03-92, +48 58 346-03-94, +48 58 344-99-33

Zarząd:
Prezes Zarządu
Andrzej MADEJSKI

Członek Zarządu
Dariusz RUDZIŃSKI

Biura terenowe PRS w Polsce:
Placówka PRS Gdańsk
Tel.: +48 58 320-22-31/32/34, faks: +48 58 320-21-99
E-mail: gdansk@prs.pl

Placówka PRS Szczecin
Tel.: +48 91 810-92-80, faks: +48 91 810-92-92
E-mail: szczecin@prs.pl

Placówka PRS Ustka
Tel.: +48 59 814-97-52; tel./faks: +48 59 814-42-78
E-mail: ustka@prs.pl

Adresy pozostałych przedstawicielstw PRS w Polsce oraz przedstawicieli PRS za granicą – patrz: www.prs.pl.

Zakres działania:

 • nadzór klasyfikacyjny, rzeczoznawczy oraz techniczny nad budową, przebudową oraz eksploatacją statków, jachtów i innych jednostek pływających, a także obiektów związanych z eksploracją i eksploatacją morza i akwenów wodnych,
 • nadzór techniczny nad produkcją materiałów przeznaczonych do budowy, remontów
 • i wyposażenia statków,
 • nadzór konwencyjny nad statkami (wg wymagań konwencji SOLAS, MARPOL, Load Line, etc.), w ramach posiadanych upoważnień rządowych,
 • certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem przedsiębiorstw armatorskich na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISM,
 • certyfikacja systemów ochrony statków na zgodność z wymaganiami Kodeksu ISPS,
 • certyfikacja na zgodność z Konwencją MLC 2006,
 • nadzór nad budową i eksploatacją kontenerów, przeprowadzanie prób, przeglądów
 • i uznawanie kontenerów,
 • opracowywanie oprogramowania statecznościowego i ładunkowego dla konkretnych statków,
 • raportowanie, monitorowanie i weryfikacja emisji CO2 przez statki,
 • ocena stanu technicznego urządzeń maszynowych statku,
 • opracowywanie przepisów nadzoru konwencyjnego statków morskich i przepisów klasyfikacyjnych,
 • wspólnotowe uznanie wyrobów, tzw. EU RO Mutual Recognition,
 • doradztwo armatorom w sytuacjach awaryjnych (ERC),
 • zatwierdzanie Metody 2 określania zweryfikowanej masy kontenera (VGM),
 • nadzór techniczny w dziedzinie budownictwa kubaturowego, hydrotechnicznego oraz nad budową i eksploatacją obiektów ochrony środowiska,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją rurociągów, obiektów przesyłowych gazu, ropy i produktów ropopochodnych, urządzeń energetycznych, chłodniczych oraz instalacji przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad budową i eksploatacją dróg, autostrad, mostów, wiaduktów oraz obiektów z nimi związanych,
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją stałych platform offshore w oparciu o uznanie przez MGMiŻŚ przepisy PRS,
 • certyfikacja komponentów morskich elektrowni wiatrowych (MEW),
 • nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją morskich farm wiatrowych (MFW),
 • certyfikacja oraz nadzór nad projektowaniem, budową i eksploatacją systemów energetycznych opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE),
 • wykonywanie ocen niezawodności i analiz ryzyka dla obiektów przemysłowych,
 • nadzór techniczny nad obiektami pływającymi na stałe zacumowanymi do nabrzeża,
 • certyfikacja i ocena zgodności wyrobów z dyrektywami i rozporządzeniami UE,
 • certyfikacja personelu spawalniczego w zakresie dyrektywy PED,
 • badania wyrobów we własnym Laboratorium Badawczym,
 • weryfikacja rocznych raportów emisji GHG w ramach EU ETS,
 • certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z międzynarodowymi standardami,
 • weryfikacja EMAS,
 • audyty zewnętrzne przedsiębiorców przetwarzających odpady opakowaniowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • szkolenia w obszarze systemów zarządzania, techniki i technologii, obowiązujących przepisów IMO oraz UE.
NIP:
584-030-44-72