SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.

SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.
Adres:
81-325 Gdynia, ul. Podlaska 1
Tel.:
+48 58 621-55-50
Faks:
+48 58 627-46-43

Dyrektor Zarządzający
Krzysztof GÓRSKI

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu
Anita SKRZYPCZAK
Dyrektor Operacyjny
Joanna DARASZKIEWICZ

Zakres działania:

masowe ładunki płynne (ropa i produkty naftowe, LPG, ładunki chemiczne):

 • kontrola ilościowa ładunków na zbiornikowcach i na lądzie,
 • nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem towarów,
 • próbobranie towarów i analizy laboratoryjne,
 • inspekcje zbiorników przed załadunkiem,
 • kontrola składu atmosfery w zbiornikach,

masowe ładunki sypkie:

 • nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem,
 • kontrola ilościowa ładunków na podstawie zanurzenia statków,
 • kontrola stanu ładunków przed rozpoczęciem wyładunku,
 • kontrola czystości ładowni przed załadunkiem,
 • próbobranie próbek i nadzór nad analizami laboratoryjnymi,

inne usługi:

 • pomiar ilości bunkru na statku,
 • inspekcje na statkach związane z czarterem na czas,
 • roszczenia ładunkowe dotyczące zanieczyszczenia lub braku ładunków masowych,
 • inspekcje techniczne,
 • przedwysyłkowe inspekcje towarów,
 • certyfikaty odgazowania zbiorników,
 • badanie szczelności pokryw ładunkowych metodą ultradźwiękową,
 • ocena stanu technicznego kontenerów zbiornikowych.

Firma posiada akredytowane Laboratorium Chemiczne zgodnie z normą
PN-EN ISO/IEC 17025:2018 (PCA Nr: AB 1278).

 • SAYBOLT POLAND Sp. z o.o.