SGS POLSKA Sp. z o.o.

SGS POLSKA Sp. z o.o.
Adres:
ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa

Oil, Gas & Chemicals
Adres: ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia
Tel.: +48 58 661-07-53, +48 58 661-07-54, +48 58 661-07-19

Branża Oil, Gas & Chemicals specjalizuje się w dostarczaniu usług dla sektora rafineryjnego, paliwowego oraz chemicznego. Sieć biur zlokalizowana w strategicznych dla branży punktach na terenie całego kraju gwarantuje dyspozycyjność, szybki czas reakcji oraz krótkie terminy realizacji usług. Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) dla jednostek inspekcyjnych (AK 013) oraz laboratoriów badawczych (AB 313).

W zakresie inspekcji morskich i/lub lądowych:

 • Kompleksowe kontrole ilościowe, jakościowe oraz jakościowo-ilościowe sektora paliwowego, petrochemicznego, gazowniczego i chemicznego;
 • Audyty Operacyjno-Techniczne na Stacjach Paliw;
 • Doradztwo oraz szkolenia zgodnie z wymaganiami przepisów międzynarodowych i krajowych dla kierowców, doradców, ekspertów w zakresie ADR, RID, ADN, IMDG Code, IATA DGR, IATA LAR;
 • Szkolenia stanowiskowe;
 • Ocena przedsiębiorstw w świetle wymagań obowiązujących przepisów DGSA;
 • Nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem towarów w transporcie samochodowym, kolejowym, statkowym i intermodalnym;
 • Kontrola czystości tanków statkowych i urządzeń przeładunkowych przed rozpoczęciem operacji;
 • Pomiary bunkrów statkowych i obsługa inspekcyjna bunkrowania statków;
 • Pobory prób ze zbiorników oraz cystern;
 • Szeroki zakres usług analitycznych w laboratoriach SGS w kraju i za granicą;
 • Kontrola czystości cystern samochodowych i kolejowych przed załadunkiem;
 • Pomiary tanków statkowych i określenie ilości towaru na statku po zakończonym załadunku/wyładunku;
 • Bieżące raportowanie przebiegu realizacji prowadzonych inspekcji;
 • Wsparcie w pełnym łańcuchu inspekcyjno-logistycznym dla dostaw produktów we flexitankach;
 • Zapewnienie certyfikowanych flexitanków na potrzeby załadunków.
 • Masz pytanie, napisz, odpowiemy: pl.ogc@sgs.com
  Pełen zakres usług dostępny na stronie: www.sgs.pl