ENAMOR Sp. z o.o.

ENAMOR Sp. z o.o.
Adres:
81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 1
Tel.:
+48 58 69-01-700
Faks:
+48 58 69-01-701

Adres siedziby głównej: 81-512 Gdynia, ul. Inżynierska 1
Tel.: +48 58 69-01-700
Faks: +48 58 69-01-701

Produkcja i Magazyn
Adres: 81-225 Gdynia, ul. Morska 85
Produkcja tel.: +48 58 69-01-730
Magazyn tel.: +48 58 69-01-740

Biuro w Szczecinie:
Adres: 70-419 Szczecin, Plac Rodła 8, Budynek PAZIM-u
Tel./faks: +48 91 43-46-144

Biuro w Warszawie
Adres: 02-001 Warszawa, al. Jerozolimskie 81
Tel.: +48 22 69-50-175
Faks: +48 22 695-01-071

Prezes Zarządu:
Maciej REK
tel.: +48 58 69-01-700

Dyrektor ds. Technicznych, Członek Zarządu:
Radosław GAWLIK
tel.: +48 58 69-01-734

Kierownik Działu Handlowego:
Filip PAPIERZ
tel.: +48 58 69-01-743

Działalność:

 • Elektronika Nawigacja, Automatyka Morska: serwis i produkcja urządzeń.
 • Łączność, hydrografia i teleinformatyka morska na budowane i remontowane jednostki floty wojskowej i cywilnej.
 • Wyposażenie ośrodków szkoleniowych w symulatory i trenażery współczesnych systemów nawigacji, łączności, LCHS i siłowni okrętowych.
 • Rozwiązania dedykowane dla ochrony infrastruktury krytycznej.
 • Dostawy kompletnych systemów oznakowania nawigacyjnego.
 • Instalacje i uruchomienia, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. Kompleksowa obsługa całych flot.
 • Ekspertyzy techniczne.
 • Prace badawczo–rozwojowe w zakresie gospodarki morskiej.

Produkcja:

 • Produkcja systemów zarządzania efektywnością statków: System zarządzania flotą i wydajnością operacyjną statku SEAPERFORMER, System Monitorowania zużycia paliwa EFCM.
 • Produkcja momentomierza – E-Torque Meter, rejestrującego i prezentującego wyniki pomiarów momentu obrotowego oraz prędkości obrotowej silnika głównego statku.
 • Produkcja sensora wychyleń i ruchów dynamicznych statków EMIS
 • Produkcja konwerterów NMEA umożliwiających komunikację między okrętowymi urządzeniami nawigacyjnymi i łączności pracującymi w standardzie NMEA0183.
 • Dostępne produkty: RNMEA2i rozdzielacz (2 porty); RNMEA8i rozdzielacz (8 portów), SNMEA6 – konfigurowany multiplekser, AD2NMEA – konwerter 2×Analog+2×Digital do NMEA, NMEA2ETH – konwerter NMEA do Ethernet, Wyświetlacz wielofunkcyjny EMDD.
 • Termokalibrator do kalibrowania czujników temperatury w zakresie od temperatury otoczenia do 600 stopni.

Serwis i usługi z zakresu:

 • Uruchomienia i naprawy urządzeń: nawigacyjnych, radiokomunikacyjnych, automatyki, łączności, hydrografii, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, bezpieczeństwa, łączności satelitarnej i przewodowej.
 • Przeglądów i pomiarów urządzeń GMDSS.
 • Kalibracji i atestacji elementów automatyki, prądnic oraz wyłączników zwarciowych.
 • Sprawdzania przyrządów kontrolno–pomiarowych, w tym mierników tlenu i gazów wybuchowych.
 • Kompensacji kompasów magnetycznych.
 • Kalibracji logów.

Posiadamy uznania następujących towarzystw klasyfikacyjnych:
Polski Rejestr Statków, American Bureau of Shipping, Nippon Kaiji Koyakai, RINA, DNV-GL, Bureau Veritas, Lloyd’s Register.

Współpracujemy z następującymi firmami:
Wartsila Sam Electronics, Wartsila Voyage Solutions (TRANSAS), R2Sonic, Klein Marine Systems, Teledyne Gavia, Teledyne Oceanscience, Teledyne Seabotix, Teledyne Caris, Raytheon Anschuetz, Cohort (Elac Nautik), Cobham (Sailor), Motorola, Atos Ben Marine, Sealite, Furuno, Danelec, Orolia Maritime, PRIMAR, Skipper, KODEN, Hatteland, Xylem, Rutter, Entel, Hytera, KNS, Beam, FLIR, Biosonics, Coda Octopus, L3 Harris ASV, Sonardyne, Valeport, AML, ComAP, IlJin, Veinland, KenTec, DSIT, Axis, Controp, Elta, Leonardo, Thales Nederland.

Firma posiada certyfikaty zgodności Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami norm PN-EN ISO 9001-2015 oraz NATO AQAP 2110:2009.
Dla potrzeb realizacji usług specjalnych firma posiada następujące certyfikaty i świadectwa:

 • Koncesję na obrót bronią i amunicją oraz wytwarzanie i obrót wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, udzieloną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
 • Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym.
 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, stwierdzające, że przedsiębiorstwo posiada pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne” i NATO SECRET.
 • Przedsiębiorstwo o Szczególnym Znaczeniu Gospodarczo-Obronnym.
NIP:
586-010-22-11