TECHNICAL SHIP MANAGEMENT

Adres:
Adres: 80-758 Gdańsk, ul. Stary Dwór 9

Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny
Wojciech KRÓLIKOWSKI
tel. kom.: +48 502-193-222

Zastępca Dyrektora Naczelnego, Kierownik ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych
Marek MIKUĆ
tel. kom.: +48 504-261-607

Kierownik ds. Bezpieczeństwa i Techniki
Krzysztof ZAPARTY
tel. kom.: +48 502-193-240

Starszy Specjalista ds. Agencji portowej
Andrzej NOWOTNIK
tel. kom.: +48 502-508-584

Zakres działania:

  • techniczne zarządzanie statkami
  • doradztwo w zakresie serwisów offshore
  • zarządzanie operacyjne
  • konsultanci w dziedzinie branży morskiej
  • zarządzanie bezpieczeństwem morskim (ISM/ISPS)
  • agencja portowa/klarująca