MSC POLAND Sp. z o.o.

MSC POLAND Sp. z o.o.
Adres:
81-350 Gdynia, pl. Kaszubski 17/208
Tel.:
+48 58 666-10-00
Faks:
+48 58 666-10-01

Oddział w Warszawie
Adres: 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15
Tel. +48 22 360-43-00
Faks: +48 22 360-43-01
E-mail: POL-info@msc.com
www.msc.com

Biuro portowe
Adres: 81-127 Gdynia, ul. Kwiatkowskiego 60/604
Tel.: +48 58 666-10-19
Faks: +48 58 621-35-36
E-mail: PL159-port@msc.com
www.msc.com

Zakres działania:

  • Przewozy kontenerów w prawie wszystkich relacjach morskich.