PRZEDSIĘBIORSTWO COMAL Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO COMAL Sp. z o.o.
Adres:
80-550 Gdańsk, ul. Kujawska 10
Tel.:
+48 58 511-90-90
Tel.:
+48 58 776-20-67
Faks:
+48 58 776-20-67

BDO: 00000407

Prezes Zarządu
Eugeniusz WARCZOK

Wiceprezes Zarządu/Dyrektor ds. Inwestycji i Utrzymania Technicznego
Andrzej CZERWICKItel.: +48 506-083-598

Dyrektor ds. Marketingu
Janusz JAROSIŃSKItel.: +48 506-083-600

Oddziały:
Terminal OWZ Gdańsk: tel.: +48 58 324-91-65
Terminal ZUO Tczew: tel.: +48 58 532-09-40

Zakres działania:

  • Odbiór, transport i utylizacja odpadów ropopochodnych, wód zaolejonych, odpadów wiertniczych i innych przemysłowych
  • Magazynowanie, przeładunek i transport drogą morską i lądową produktów naftowych, biokomponentów oraz innych produktów płynnych
  • Przechowywanie paliw okrętowych na czas remontu statków w stoczniach
  • Czyszczenie i mycie paliwowych zbiorników lądowych oraz okrętowych
NIP:
584-025-13-33