FOSFAN SA

FOSFAN SA

ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

Adres:
71-820 Szczecin, ul. Nad Odrą 44/65
Tel.:
+48 91 445-56-00
Faks:
+48 91 445-56-10

Zakres działania:

 • PROFESJONALNE USŁUGI PORTOWE: przeładunki towarów sypkich (nawozy, kruszywa, surowce mineralne) oraz chemikaliów płynnych we wszystkich podstawowych relacjach.
 • LABORATORIUM analityczne świadczące usługi w zakresie analizy nawozów stałych
 • i płynnych oraz innych materiałów.
 • MAGAZYNOWANIE towarów sypkich i płynnych.
 • PRODUKCJA I KONFEKCJONOWANIE wieloskładnikowych nawozów mineralnych
 • z surowców własnych i powierzonych.
 • POSIADAMY: pełne zaplecze techniczne do załadunku i wyładunku towarów sypkich i płynnych; nabrzeże FOSFATOWE (betonowe) – wyposażone m.in. w dźwig, system taśmociągów, wagę zasypową oraz pełne zaplecze magazynowo składowe oraz nabrzeże DALBOWE – wyposażone w system rurociągów oraz pomp, połączone bezpośrednio z bazą zbiorników na chemikalia płynne; własną bocznice kolejową bezpośrednio skomunikowaną z dwoma nabrzeżami.
  ŚWIADCZYMY USŁUGI DODATKOWE: cumowanie barek i statków.
  Kontakt:
  Specjalista ds. Portutel.: +48 91 44-55-646
  Natalia SKUGARIEW n.skugariew@fosfan.pl

  NIP:
  851-030-74-57