ZARZĄD PORTU MORSKIEGO ELBLĄG Sp. z o.o.

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO ELBLĄG Sp. z o.o.
Rok założenia:
1998
Adres:
82-300 Elbląg, ul. Portowa 1-3
Tel.:
+48 55 234-46-31
Faks:
+48 55 234-46-31

Dyrektor
Arkadiusz ZGLIŃSKI

Zakres działania:

  • wynajem obiektów i dzierżawa terenów portowych,
  • współpraca przy obsłudze ruchu towarowego i pasażerskiego,
  • udostępnianie nabrzeży i terenów do przeładunku towarów oraz jednostkom sportowym i turystycznym,
  • wymiana handlowa i obrót towarami Polska – Rosja, Rosja – Polska, Europa.
  • NIP:
    578-24-76-037