ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG Sp. z o.o.

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO KOŁOBRZEG Sp. z o.o.
Rok założenia:
2000
Adres:
78-100 Kołobrzeg, ul. Portowa 41
Tel.:
+48 94 351-67-65
Faks:
+48 94 351-67-65

Prezes
Artur LIJEWSKI

Zakres działania:

  • zarządzanie nieruchomościami i infrastrukturą portową,
  • prognozowanie, programowanie i planowanie rozwoju portu,
  • pozyskiwanie nieruchomości na potrzeby rozwoju portu,
  • budowa, rozbudowa, utrzymanie i modernizacja infrastruktury portowej,
  • świadczenie usług związanych z korzystaniem z infrastruktury portowej,
  • działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
  • przeładunek towarów w portach morskich.
  • NIP:
    671-16-02-794