Gdańskie Młyny

Gdańskie Młyny
Rok założenia:
1993
Adres:
80-873 Gdańsk, ul. Na Ostrowiu 1
Tel.:
+48 58 763-49-96, +48 58 343-03-85
Faks:
+48 58 762-95-75

Prezes Zarządu
Piotr GÓRSKI

Wiceprezes Zarządu
Przemysław SPECJALSKI

Prokurent
Dorota GODUN

Manager ds. Zakupów
Joanna GLENC-GAJEK

Kierownik Spichrza nr 3/4
Kazimierz MEJER

Pomorskie Centrum Obsługi Rolnictwa Elewator Jabłowo Sp. z o.o.
Magazyn składowy 56.000 ton.
Adres: 83-211 Jabłowo, ul. Dworcowa 4
Tel./faks: +48 58 562-16-27

Zakres działania:

  • składowanie i przeładunki masowych towarów rolnych luzem ze statków morskich na lądowe środki transportu (import) w elewatorze 3 i 4 w Gdańsku,
  • składowanie i przeładunki masowych towarów rolnych z lądowych środków transportu na statki morskie (eksport) w elewatorze 3 i 4,
  • składowanie konsygnacyjne zbóż i innych masowych towarów rolnych luzem w elewatorze zbożowym w Jabłowie k. Starogardu Gdańskiego, produkcja mąki pszennej i żytniej w celach spożywczych.

Warunki podejścia statków (Infrastruktura):
Elewator 1
Głębokość: 5 m • długość nabrzeża 230 m; maks. długość statku do 100 m

  • rata przeładunkowa do 150 t/h

Elewator 3/4
Głębokość: 8,5 m • długość nabrzeża 210 m • statki do 10 000 t

  • rata przeładunkowa: do 250 t/h
NIP:
583-00-12-118