ACADEMY MARITIME SERVICES Ltd.

ACADEMY MARITIME SERVICES Ltd.
Adres: 81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 3
Tel.: +48 58 620-31-08
Tel.: +48 58 620-97-15
Faks: +48 58 620-97-15

Dyrektor
mgr Tomasz ŁĄCZYŃSKI

Zakres działania:

  • rekrutacja pracowników i pozyskiwanie personelu dla transportu morskiego,
  • doradztwo żeglugowe,
  • szkolnictwo dla dorosłych,
  • działalność wspierająca dla transportu morskiego,
  • działalność agencyjna.
  • Członek Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych, Polskiego Związku Przedsiębiorców Żeglugowych oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

    Firma posiada certyfikat jakości ISO 9001:2015 oraz licencję pośrednictwa pracy, wydaną przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

    NIP: 586-10-36-700