AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE

AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE
Adres:
70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
Tel.:
+48 91 48-09-400
Faks:
+48 91 48-09-575

JM Rektor
dr hab. inż. kpt. ż.w. Wojciech ŚLĄCZKA, prof. nadzw. AM
tel.: +48 91 48-09-302

Prorektor ds. Nauki
dr hab. inż. Artur BEJGER, prof. nadzw. AM
tel.: +48 91 48-09-305

Prorektor ds. Nauczania
dr inż. Agnieszka DEJA
tel.: +48 91 48-09-350

Prorektor ds. Morskich
dr inż. kpt. ż.w. Arkadiusz TOMCZAK, prof. nadzw. AM
tel.: +48 91 48-09-518

Wydział Nawigacyjny (Dziekanat):
tel.: +48 91 48-09-515

Wydział Mechaniczny (Dziekanat):
tel.: +48 91 48-09-512

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu (Dziekanat):
tel.: +48 91 48-09-730

Wydział Mechatroniki i Elektroniki
tel.: +48 91 48-09-955

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
tel.: +48 91 48-09-893

  • Studia w AM w Szczecinie prowadzone są zgodnie z Konwencją STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) oraz zgodnie z Systemem Zarządzania Jakością według normy ISO 9001.
  • AM dysponuje własnym statkiem badawczo-szkolnym „Nawigator XXI”, który jest wykorzystywany do realizacji praktyk morskich i badań naukowych.
  • AM w Szczecinie zapewnia swoim studentom opiekę socjalno-bytową, możliwość zakwaterowania w domach studenckich, bazę żywieniową, sportową i rekreacyjną.
  • Najlepsi studenci za osiągnięcia w nauce, sporcie, sztuce itp., nagradzani są stypendiami rektorskimi, za wybitne osiągnięcia – stypendiami ministra. Każdy student AM może ubiegać się o stypendia socjalne lub zapomogi losowe.

 

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego

Adres: 71-717 Szczecin, ul. Dębogórska 7/8
Tel.: +48 91 42 80 125 , +48 91 42 44 166, +48 91 42 44 167, +48 91 42 44 168
E-mail: osrm@am.szczecin.pl
www.osrm.am.szczecin.pl

Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego to jedno z największych i najlepiej wyposażonych centrów szkoleniowych ratownictwa morskiego w Polsce. Posiada uznanie administracji morskiej na kursy STCW w języku polskim i angielskim oraz certyfikat jakości. Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ośrodków Ratownictwa IASST.
Realizuje podstawowe przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dla załóg statkowych oraz przeszkolenia specjalistyczne (na statki pasażerskie, zbiornikowce, w zakresie konserwacji układów zasilania o napięciu przekraczającym 1 kV i przewozu towarów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (ADN).
Wysoka jakość szkoleń jest osiągana poprzez staranny dobór wysokokwalifikowanej kadry, stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz wyposażenie do zajęć praktycznych odpowiadające wymogom stawianym przez Międzynarodową Organizację Morską. Ośrodek realizuje szkolenia dla marynarzy indywidualnych oraz na zamówienie armatorów, firm i instytucji z branży morskiej.

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich

Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
Tel.: +48 91 48-09-715, +48 91 48-09-716, +48 91 48-09-717
E-mail: sdko@am.szczecin.pl
www.sdko.am.szczecin.pl

Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich zajmuje się organizacją szkoleń kwalifikacyjnych na wszystkie morskie dyplomy oficerskie oraz szerokiej gamy przeszkoleń specjalistycznych. Ośrodek oferuje swoim klientom możliwość organizacji szkoleń na zamówienia indywidualne, uczestnicy szkoleń mają dostęp do nowoczesnych, multimedialnych sal dydaktycznych, laboratoriów i różnorodnych symulatorów (m.in. manewrowe, siłowni okrętowej, LNG, ECDIS, GMDSS, etc.).
Studium prowadzi od 2011 roku szkolenia w zakresie dynamicznego pozycjonowania statków i jest jednym z niewielu w tej części Europy ośrodkiem treningowym posiadającym akredytację The Nautical Institute w Londynie. W ofercie ośrodka znajdują się takie pozycje szkoleniowe dla sektora offshore jak: DP Induction (Basic), DP Simulator (Advanced) oraz DP Revalidation. Ośrodek posiada także uznanie administracji morskiej pozwalające kształcić w zakresie pilotażu, manewrowania statkami o nietypowych charakterystykach manewrowych czy obsługi napędów turbinowych. Cała infrastruktura szkoleniowa ośrodka znajduje się w ścisłym centrum aglomeracji szczecińskiej, co zapewnia możliwość sprawnego dojazdu zarówno z kraju jak i zza granicy oraz dogodnego zakwaterowania podczas realizacji szkoleń.
Do grona klientów studium należą najwięksi światowi armatorzy oraz tysiące marynarzy indywidualnie poszukujący możliwości podniesienia swoich kwalifikacji i umiejętności.

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Świnoujściu

Adres: 72-600 Świnoujście, ul. Komandorska 5
Tel.: +48 91 321-72-61
E-mail: mos@am.szczecin.pl
www.mos.am.szczecin.pl

Morski Ośrodek Szkoleniowy usytuowany jest przy ul. Komandorskiej 5 w Świnoujściu, w budynku bazy dydaktycznej Dom Pracy Twórczej Akademii Morskiej w Szczecinie. Podstawą działalności MOS
w zakresie zapewnienia jakości szkoleń jest wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 (Certyfikat Jakości wydany przez Lloyd’s Register Quality Assurance). Ponadto Ośrodek posiada Certyfikat Uznania wydany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Baza szkoleniowa, którą dysponuję MOS, umożliwia realizację przeszkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, przeszkoleń specjalistycznych dla członków załóg różnego rodzaju statków (pasażerskich, rybackich ) oraz szkoleń kwalifikacyjnych w dziale pokładowym i maszynowym na wszystkich poziomach pomocniczym, operacyjnym i zarządzania. Przeszkolenia i szkolenia są prowadzone zgodnie z wytycznymi Konwencji STCW 78 z poprawkami oraz przepisami krajowymi i międzynarodowymi. Zajęcia realizowane są w oparciu o nowoczesną bazę sprzętową oraz prowadzone przez wysokokwalifikowaną kadrę dydaktyczną, która służą swoją wiedzą i wieloletnim doświadczeniem zdobytym na morzu.

Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 31-32
Tel.: +48 94 71-35-100, faks: +48 94 71-35-101
E-mail: mosk@am.szczecin.pl
www.mosk.am.szczecin.pl

Morski Ośrodek Szkoleniowy prowadzi szkolenia morskie w zakresie kursów żeglarskich i motorowodnych w standardzie PZŻ oraz PZMiNW, a także szkolenia kwalifikacyjne dla załóg jachtów komercyjnych i statków handlowych na wszystkich poziomach kompetencji zgodnie z wytycznymi Konwencji STCW, warsztaty szkoleniowe dla żeglarzy i sterników. Ponadto Morski Ośrodek Szkoleniowy w Kołobrzegu prowadzi kursy specjalistyczne oraz z zakresu bezpieczeństwa członków załóg jednostek pływających.
MOSK oferuje także do wynajęcia sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny.

Maritime English Center

Adres: 70-500 Szczecin, ul. Wały Chrobrego 1-2
Tel.: +48 91 48-09-537
E-mail: mec@am.szczecin.pl
www.mec.am.szczecin.pl

Maritime English Center działa w zakresie organizowania kursów uzupełniających, podnoszących praktyczne umiejętności marynarzy w posługiwaniu się językiem angielskim jako językiem zawodowym. Organizowane przez MEC kursy są zgodne z wymogami znowelizowanej konwencji STCW 78/95 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers) – programy kursów podlegają okresowym modyfikacjom dostosowującym do zmian stosownych przepisów.
MEC jest Akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym firmy Marlins. Przeprowadzamy egzaminy komputerowe i ustne TOSE dla pracowników wszystkich działów statku.
MEC prowadzi również kursy językowe z języka ogólnego i biznesowego w zakresie: j. angielskiego, j. niemieckiego, j. hiszpańskiego i j. norweskiego. Z języka angielskiego oraz niemieckiego przeprowadzane są egzaminy na certyfikaty językowe TOEIC i WIDAF uznawane przez pracodawców w Polsce i zagranicą jako potwierdzenie kompetencji językowych.

Ośrodek Szkolenia Rybołówstwa Bałtyckiego w Kołobrzegu

Adres: 78-100 Kołobrzeg, ul. Mazowiecka 31-32
Tel.: +48 94 71-35-100, faks: +48 94 71-35-101
E-mail: osrb@am.szczecin.pl

OSRB realizuje szkolenia przy pomocy opracowanych i stworzonych nowoczesnych metod i narzędzi, pozwalających na zdobycie kwalifikacji zawodowych załóg statków rybackich zgodnych z regulacjami międzynarodowymi (w tym: STCW-F, SOLAS, MARPOL, SAR, ILO) oraz poprawę wiedzy i umiejętności w zakresie nowoczesnych metod eksploatacji statku rybackiego, wykorzystania sprzętu połowowego i prowadzenia połowów w sposób zrównoważony, umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu ratownictwa i ratowania życia i mienia na morzu dzięki ćwiczeniom na nabrzeżu i poligonie zgodnie z nowymi standardami inkorporowanymi z przepisów światowych (IMO) i europejskich (EMSA).