POLITECHNIKA GDAŃSKA – WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA

POLITECHNIKA GDAŃSKA – WYDZIAŁ OCEANOTECHNIKI I OKRĘTOWNICTWA
Adres:
80-233 Gdańsk, ul. Narutowicza 11/12
Tel.:
+48 58 347-17-93, +48 58 347-15-67
Faks:
+48 58 347-10-90

Dziekan
Dr hab. inż. Janusz KOZAK, prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. Naukowo-Badawczych
Dr hab. inż. Wojciech LITWIN, prof. nadzw. PG

Prodziekan ds. Kształcenia
Dr inż. Hossein GHAEMI

Prodziekan ds. Organizacji Studiów
Dr hab. inż. Damian BOCHEŃSKI, prof. nadzw. PG

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej realizuje studia na następujących kierunkach:

OCEANOTECHNIKA

 • studia I stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności okrętowe:
  • Budowa Okrętów i Jachtów,
  • Siłownie i Urządzenia Oceanotechniczne,
  • Inżynieria Morskich Zasobów Naturalnych (tylko st. stacjonarne)
 • studia II stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) – specjalności:
  • Projektowanie Statków i Urządzeń Oceanotechnicznych,
  • Eksploatacja Zasobów Mórz i Oceanów,
  • Ocean Engineering (specjalność anglojęzyczna)

TRANSPORT

 • studia I stopnia stacjonarne – specjalności:
  • Środki Transportu Wodnego,
  • Systemy Transportu Wodnego,
  • Zarządzanie w Transporcie.
 • studia II stopnia stacjonarne – specjalności:
  • Transport Multimodalny i Śródlądowy,
  • Inteligentne Systemy Transportowe.

ENERGETYKA

 • studia I stopnia stacjonarne międzywydziałowe – specjalności:
  • Automatyzacja Systemów Energetycznych,
  • Maszyny Przepływowe/Napędy Urządzeń Energetycznych,
  • Energy Technologies (specjalność anglojęzyczna)
 • studia II stopnia stacjonarne międzywydziałowe – specjalności:
  • Zaawansowane Systemy Energetyczne,
  • Napędy Turbinowe w Transporcie Lądowym, Oceanotechnice i Lotnictwie,
  • Eksploatacja Współczesnych Systemów Energetycznych.

INŻYNIERIA MORSKA I BRZEGOWA – NOWOŚĆ!!!

 • studia II stopnia stacjonarne międzywydziałowe – specjalności:
  • Infrastruktura brzegowa i śródlądowa,
  • Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne,
  • Marine Civil Enginering (specjalność anglojęzyczna).

INFORMACJE:
Tel.: +48 58 348-67-08, +48 58 347-15-67
http://oio.pg.edu.pl
E-mail: rekrutacja-oio@pg.edu.pl lub dziekoce@pg.edu.pl