POLSKIE FORUM TECHNOLOGII MORSKICH

POLSKIE FORUM TECHNOLOGII MORSKICH

Polish Maritime Technology Forum

Adres:
81-336 Gdynia, ul. Czechosłowacka 3
Tel.:
+48 602 481 451

Prezes Zarządu
Jerzy CZUCZMAN

Przewodnicząca Rady
Jadwiga SZTELWANDER-ZIĘBA

Nasza Wizja Współpracy
Jest odpowiedzią na wyzwania przyszłości poprzez szeroką współpracę podmiotów wzajemnie się uzupełniających, posiadających łącznie ogromną wiedzę i zróżnicowane umiejętności, niedostępne dla działających samodzielnie.

Polskie Forum Technologii Morskich tworzą podmioty
odważnie patrzące w przyszłość, które wyzwania XXI wieku
traktują jako nowe możliwości.

Zapraszamy wszystkich,
którzy mają podobną wizję.