POLSKI ZWIĄZEK MAKLERÓW OKRĘTOWYCH

POLSKI ZWIĄZEK MAKLERÓW OKRĘTOWYCH
Rok założenia:
1992/1995

Sekretariat w Gdyni
Adres: 81-341 Gdynia, ul. T. Wendy 15/303
Tel.: +48 58 785-38-56
Tel. kom.: +48 603-650-494
E-mail: pandi@mag.pl
www.shipagent.pl

Przewodniczący Rady
Piotr BIESAGA

Wiceprzewodniczacy Rady
Jacek TYMIŃSKI

Sekretarz
Krzysztof KUCHTA

Sekretariat w Szczecinie
Adres: 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
Tel.: +48 91 440-33-55
E-mail: sz@shipagent.pl
www.shipagent.pl

Związek reprezentuje zrzeszonych agentów portowych i maklerów morskich w kontaktach z władzami państwowymi i samorządowymi, w stosunkach z instytucjami związanymi z gospodarką morską i z przedsiębiorstwami uczestniczącymi w obrocie portowo-morskim.
Związek jest członkiem FONASBA – The Federation of National Association of Ship Brokers and Agents i ECASBA – European Community Association of Ship Brokers and Agents.

NIP:
586-12-55-939