ZWIĄZEK AGENTÓW I MORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REKRUTACYJNYCH

ZWIĄZEK AGENTÓW I MORSKICH PRZEDSIĘBIORSTW REKRUTACYJNYCH

Association of Polish Manning Agents and Recruiters

Adres:
81-342 Gdynia, ul. Waszyngtona 34/36
Tel.:
+48 58 621-10-35

Przewodniczący
Waldemar PERCHEL

Sekretarz
Marcelina ORZAŻEWSKA
Tel. +48 502-513-388

Związek zrzesza większość istniejących na rynku crewingowym agencji pośredniczących w zatrudnianiu polskich marynarzy za granicą.

Cel Związku: ochrona praw i reprezentowanie interesów członków Związku wobec władz i administracji państwowej, związków zawodowych oraz innych organizacji.

Rola w środowisku morskim: opiniotwórcza i konsultacyjna w sprawach związanych z marynarskim rynkiem pracy na forum prasowym i legislacyjnym.

NIP:
586-107-13-98