RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH

Adres: 00-090 Warszawa, al. Solidarności 77
Tel.: +48 22 551-77-00
Faks: +48 22 827-64-53