MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Adres:
00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
Tel.:
+48 22 583-86-70