MINISTERSTWO GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Adres: 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12
Tel.: +48 22 583-86-70