MINISTERSTWO AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH

Adres: 00-522 Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6
Tel.: +48 22 695-82-82