MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

Adres: 00-580 Warszawa, al. Jana Christiana Szucha 23
Tel.: +48 22 523-90-00
Faks: +48 22 523-90-99