KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 10
Tel.: +48 22 695-29-00
Faks: +48 22 695-22-38