KANCELARIA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Adres: 00-902 Warszawa, ul. Wiejska 4/6/8
Tel.: +48 22 694-25-00
Faks: +48 22 694-22-24