GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO

Adres:
00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42
Tel.:
+48 22 661-80-09
Faks:
+48 22 661-81-42