ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Adres: 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3,5
Tel.: +48 22 667-10-00