URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO

Adres: 02-305 Warszawa, al. Jerozolimskie 134
Tel.: +48 22 749-14-00
Faks: +48 22 749-14-01