URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Adres: 80-810 Gdańsk, ul. Okopowa 21/27
Tel.: +48 58 32-68-555
Faks: +48 58 32-68-556