URZĄD MORSKI W GDYNI

Status: jednostka budżetowa
Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
Tel.: +48 58 355-33-33 (centrala)
Faks: +48 58 620-67-43, +48 58 621-72-31
NIP: 586-001-49-32