MIĘDZYNARODOWY SĄD ARBITRAŻOWY (MSA)

przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Adres: 81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Tel.: +48 58 661-53-75
Faks: +48 58 620-35-54