MIĘDZYNARODOWY SĄD ARBITRAŻOWY (MSA)

przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni

Adres:
81-372 Gdynia, ul. Armii Krajowej 24
Tel.:
+48 58 661-53-75
Faks:
+48 58 620-35-54