GEODIS POLSKA Sp. z o.o.

Adres: 02-676 Warszawa, ul. Postępu 17 B
Tel.: +48 22 608-52-50