SZUKAŁA TRANS Sp. z o.o.

Adres: 60-688 Poznań, ul. Stróżyńskiego 3
Tel.: +48 61 82-23-185