DAN SHIPPING & TRADING Sp. z o.o.

Adres: 70-412 Szczecin, ul. Niepodległości 22
Tel.: +48 91 434-05-03