POLSAD Sp. z o.o.

Adres: 70-900 Szczecin, ul. Henryka Pobożnego 5
Tel.: +48 91 433-69-25