SCANDINAVIAN EXPRESS POLAND Sp. z o.o.

Adres: 80-298 Gdańsk, ul. Budowlanych 19
Tel.: +48 58 768-20-94