PKS GDAŃSK-OLIWA SA

Adres: 80-394 Gdańsk, ul. Kołobrzeska 28
Tel.: +48 58 76-99-900