YUSEN LOGISTICS (POLSKA) Sp. z o.o.

Oddział Gdynia

Adres: 81-156 Gdynia , ul. J. Wiśniewskiego 31
Tel.: +48 58 621-30-44