TIRSPED Sp. z o.o.

Oddział Gdynia

Adres: 81-184 Gdynia, ul. Energetyków 5/222
Tel.: +48 58 785-54-57