NORDKAM Sp. z o.o.

Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 17
Tel.: +48 58 627-48-64