SPEDMAN GLOBAL LOGISTICS Sp. z o.o.

Adres: 81-473 Gdynia, ul. Korczaka 13
Tel.: +48 58 66-20-274