INNOVATIVE LOGISTICS IDEAS Sp. z o.o.

Adres: 93-348 Łódź, ul. Demokratyczna 117
Tel.: +48 43 655-75-34