ZAKŁAD ROBÓT HYDROTECHNICZNYCH I PODWODNYCH UW SERVICE Sp. z o.o.

Adres: 71-431 Szczecin, ul. M. Ogińskiego 14 A/1
Tel.: +48 91 469-26-43