POLSKI ZWIĄZEK ŻEGLARSKI

Adres: 03-901 Warszawa, al. Ks. J. Poniatowskiego 1
Tel.: +48 22 541-63-63