YACHT KLUB POLSKI GDYNIA

Adres: 81-345 Gdynia, al. Jana Pawła II 11
Tel.: +48 58 620-17-01