OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO GOSPODARKI MORSKIEJ w Szczecinie

Adres: 70-207 Szczecin, pl. Batorego 4
Tel.: +48 91 431-81-81