UNIWERSYTET GDAŃSKI

Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Morskiego

Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 6
Tel.: +48 58 523-29-31