BAŁTYCKA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

Adres: 80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 15
Tel.: +48 58 737-77-22