OŚRODEK SZKOLEŃ RATOWNICTWA MORSKIEGO MAYDAY GDYNIA

Adres: 81-366 Gdynia, ul. Batorego 28-32
Tel.: +48 58 760-00-20