UNIWERSYTECKIE CENTRUM MEDYCYNY MORSKIEJ I TROPIKALNEJ

Adres: 81-519 Gdynia, ul. Powstania Styczniowego 9 B
Tel.: +48 58 622-42-28